Annons:
Etikett13-hundar-i-media
Läst 3712 ggr
Fjordell
2014-04-19, 20:59

Ökningen av blandrashundar orsakar problem

Hundattacker ökar rejält i Sverige, och grunden till problemen ligger i den stora ökningen av blandrashundar.

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2597584&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se

Annons:
Waymore_Hoss
2014-04-20, 12:01
#1

Och hur har man fastställt att blandraserna har ökat i antal? Vidare är det den typiska förenklingen man kör med från SKK-hållet som hängt med från 1990-talet, det är inte hundar från SKK som är problemet.

Fjordell
2014-04-20, 13:44
#2

För att antalet hundar har ökat, men allt färre ställer ut sina hundar, eller deltar i andra moment som nästan uteslutande bara renrasiga hundar tillåts göra. Det är ett ganska solklart tecken på att blandraserna fortsätter att öka. De är ju dessutom mycket billigare och lättillgängliga, så varför skulle de inte öka?

Waymore_Hoss
2014-04-20, 15:00
#3

Hundarna påstås alltså ha ökat i antal och färre ställer ut. Redan här skulle jag vilja påstå att det första problemet finns. De tycks utgå från ett antagande om att lusten att ställa ut är relativt jämn. Det kan man givetvis ifrågasätta. Vidare när det gäller hundpopulationer är det enbart en vi med säkerhet kan uttala oss om i fråga om antal i ett längre bakåtblickande perspektiv. Dessa är de SKK-registrerade hundarna där vi har tillgång till registreringssiffror. Skulle vi gå länge bakåt skulle vi eventuellt kunna använda oss av hundskatten för att uppskatta antalet blandrashundar. Talar vi däremot om blandraser och raser utanför SKK så registrerades dessa inte förrän i början av 2000-talet. Från tiden innan registreringskravet så kan vi enbart förlita oss till grova uppskattningar. I början av 2000-talet har vi ytterligare ett problem med att folk helt enkelt inte följde den nya lagen och registrerade sina blandrashundar. Det handlar alltså om samma problematik som jag tidigare har påtalat när man kommer fram till att antalet hundar av kamphundsras har ökat. Är ökningen i registreringssiffror en följd av att det finns fler hundar eller är det fler som numer följer lagen och registrerar sina hundar? Att de är billigare och mer lättillgängliga säger i praktiken enbart att det är en lägre efterfrågan på blandrashundar än renrasiga. Gällande utbud och efterfråga i faktiska siffror så vet vi alldeles för lite för att kunna säga något. Blandrashundar av kamphundstyp har blivit billigare genom åren vilket kan tyda på minskad efterfrågan. Men det kan också vara ett ökat utbud kombinerat med en minskad efterfråga som fått priserna att gå ner.

WiggoLina
2014-04-26, 19:01
#4

Man vet att det är blandrashundar pga att registreringen i Jbv har ökat i samband med att populationen hundar har ökat, utan att registreringen i SKK har ökat nämnvärt.

Blandisar är billigare då marknaden är mättad, och fler och fler börjar inse fördelen med en renrasig hund. Myten om att blandrashundar är friskare börjar tack och lov dö ut.

Waymore_Hoss
2014-04-27, 11:01
#5

#4

Som jag betonade i mitt inlägg så är det enbart SKK:s registreringssiffror vi med säkerhet kan uttala oss om. Det finns stora brister i materialet från SJV vilket gör att det blir svårt att dra några säkra slutsatser från det.

Frågan är fortfarande om ökningen är en följd av att det finns fler hundar eller om det är fler som numer följer lagen och registrerar sina hundar.

WiggoLina
2014-05-03, 09:18
#6

Lagen om att alla hundar ska registeras har funnits i över 10 år, ökningen utav hundar kan bara ses någon kraftig ökning de senaste, säg 4-5 åren. Ser därför ingen direkt länk i det du skriver. Att blandrashundar och "renrasiga utan stamtavla" har ökat finns det inga tvivel om. Tack och lov börjar det dock minska då folk börjar inse föedelen med en (bra avlad) renrasig hund, och blandrasaveln börjar nu få svårare att bli av med sina valpar. Tyvärr gör det också att de där personerna som inte borde få komma i närheten utav hundar, de som egentligen ställer till problemen, nu drar sig till de renrasiga hundarna. Det har också skett en explosion utav amstaffkennlar, bara under de senaste ett till två åren som en följd utav detta. Många totalt oseriösa och avlar på kleti och pleti för att kränga valpar till allt och alla…

Annons:
Waymore_Hoss
2014-05-03, 10:35
#7

Att lagen funnits i över 10 år säger ingenting om i vilken utsträckning den efterlevs idag. Det är också det stora problemet med SJV:s statistik. När kan vi anta att den gav en korrekt bild av antalet hundar i landet?

I den här tråden tog jag upp en del problem med underlaget angående Amstaffen. Ett av problemen jag tog upp och som i högsta grad är aktuellt för kamphundsblandisar är hur gallringen ser ut. Hur länge kan en död hund stå kvar i registret om ägaren inte anmäler till myndigheten att den dött? Kamphundsblandisar är ökända för sin korta medellivslängd, de blir sällan särskilt gamla. Vidare byter de ofta hem vilket också minskar chansen för att de faktiskt anmäls som döda till SJV:s register. Det leder alltså till frågan om hur många hundar i SJV:s register som är döda?

http://bullhundar.ifokus.se/discussions/533a6fe98e0e747f1900037c-riktigt-daligt-av-tv4-om-kamphundar

WiggoLina
2014-05-03, 21:31
#8

Måhända. Men där finns samma problematik i SKK:s register. Långt ifrån alla avlivade hundar anmäls som döda, och många gör det flera år efter att hunden tagits bort.

I mitt sinne finns det inga tvivel på att blandrashundarna har ökat, och särskilt bland dessa raser. Efterfrågan har varit hög, vilket har lett till att många avlat fram "renrasiga utan stamtavla" för att sälja till ett lägre pris. Också därför alla dessa XXL, XL, Bluenose, Rednose osv har kommit, detta är inget annat än ett försäljningsknep. Rednose har dessutom blivit så hypat att de numera kan ta up till 20 000:- för en valp. Korsningar med dessa raser har också varit eftertraktade.

Nu tycker jag att man kan se att blandrasaveln minskar, då folk har fattat att blandrashundar inte alls är friskare än renrasiga hundar, och att man i många fall inte har en aning om vad för hund man får.

Sen om det medför till problematiken eller inte vet jag inte. Jag tror snarare att det är så att de oseriösa drar sig till blandisarna, än att blandisarna i sig själva skulle skapa problem.

PeerS
2014-05-04, 12:56
#9

20 000 för en rednose? Visa mig gärna var en sådan säljs.

Waymore_Hoss
2014-05-04, 12:56
#10

Om du nu anser att samma problem finns inom SKK:s register så inser du säkert att många av siffrorna som används för antalet hundar är oerhört osäkra. Inte minst gäller det hundar av kamphundstyp. Hur många av blandisarna blir äldre än 3 år?

I ditt sinne finns det alltså inga tvivel? Det är ingen vidare källa att utgå från när man objektivt försöker ta reda på om antalet blandrashundar har ökat. Man måste rimligtvis utgå från de register som finns tillgängliga samt identifiera möjliga felkällor. De siffror som finns tillgängliga måste rimligtvis ses som något slags råmaterial som kräver bearbetning.

Vidare angående påståendet att efterfrågan skulle ha ökat samtidigt som priserna minskat så får jag inte ihop det. Det går tvärtemot nationalekonomisk teori, en ökad efterfrågan leder till ökade priser. Minskade priser är kopplade till lägre efterfrågan. Och hundar som är rednose för 20 000kr? Ja, möjligtvis i slutet av 1990-talet. Jag betalade 7000kr för min hund med röd nos 2003(med stamtavla och hela köret).

Hur definieras en oseriös hundägare? Redan här stöter vi på ett stort problem. Utan att överdriva skulle jag klassa en stor andel av ägarna till staffar som oseriösa av den anledningen att de inte vill kännas vid rasbundna egenskaper. Den här gruppen brukar sällan definieras som oseriös utan det brukar vara förbehållet den mer stereotypt oseriösa hundägaren. Men grupperna är lika problematiska.

WiggoLina
2014-05-16, 13:41
#11

Kolla Blocket så ser ni rödnäsor som går för hutlösa priser.

Som jag skrev i mitt förra inlägg har efterfrågan minskat igen, och därmed går också priserna ner. Kollar man idag så går de kanske inte för 20 papp, men det var inte alls längesen jag såg en kull rödnäsor ute för det priset.

Nej, i mitt sinne finns inga tvivel. Vad skulle jag skrivit istället - min åsikt? Det är exakt samma sak. Ni har bildat era åsikter utifrån den statistik/information ni tagit del utav, och jag har gjort detsamma.

Det här har varit en intressant fråga som jag har följt ett tag, med statistik från både SKK och Jordbruksverket. Dock tror jag att om man ska få en så säkrare källa på hur många hundar som finns idag, ska man vända sig till försäkringsbolagen. En avlivad/bortgången hund kan stå kvar i SKKs och Jordbruksverkets register länge, medan jag har svårt att tro att någon betalar en försäkring för en hund de inte har kvar. Problemet där är dock att man anger hunden antingen som renras med rasnamn, eller blandras där raser inte anges. Det är alltså omöjligt att se utifrån detta om hunden är en blandras med kamphundsraser eller tax i sig. Och att inte alla hundar försäkras. Dock tror jag att en större andel blandraser (och renraser) försäkras än reggas.

Om efterfrågan och priser får du allt ta och läsa mitt föregående inlägg igen, Waymore_Hoss, för det där har du fått helt om bakfoten.

Jag skrev att det blev en större efterfrågan på dessa raser och blandningar av dem, då avlades mer blandrashundar samt "renrasiga utan stamtavla" för att kränga iväg för ett billigare pris. När folk kom på detta (samtidigt som det fanns en myt om att blandrashundar är friskare än renrashundar) så gick blandrasvalparna iväg snabbare och uppfödarna kunde sälja dem för ett högre pris. Nu när efterfrågan börjar sjunka, och fler och fler köper renras, så har priserna sjunkit igen.

Att din hund är en rödnäsa med papper kan betyda en av två saker. Antingen har du blivit blåst och hunden är registrerad i ett av bluffregistrerna i USA. Eller så är din hund en renrasig APBT, och de uppfödarna har inte sådana priser som blandraserna gått för. Är det dock en renrasig amstaff du har med röd näsa, kan jag säkert säga att den inte är renrasig.

Om disskussionen om oseriösa ägare tänker jag inte gå in på det. Det har vi alla olika definitioner på och ja, jag kan tycka att en ägare till en renrasig multichampion är lika oseriös som en blandrasuppfödare.

redstaryena
2014-05-17, 20:23
#12

Oberoende på vad statistik och registreringar visar, så är det klart att blandraserna ökat! Så vidare man inte bor ute på bygden,kan varje man se detta lite överallt i städerna. De paras åt höger och vänster. Ibland paras det ihop med en "släkting" till hunden. Hemskt!                 Tycker det räcker att man tittar på blocket…så såg det inte ut för några år sen

... A Nation And its Moral Progress Can Be Judged By The Way its Animals Are Treated.

Fjordell
2014-05-17, 20:38
#13

Chihuahua är ju en otroligt populär ras att mixa med lite vad som helst nu för tiden. Allt som har chihuahua i sig kan säljas för upp mot 10.000, trots att det är en blandras utan någon som helst känd hälsostatus. Lättförtjänta pengar, det är klart att blandraserna ökat lavinartat. Hutlöst!

Annons:
Upp till toppen
Annons: