Annons:
Etikettövrigt
Läst 6846 ggr
Fjordell
2014-06-14, 21:11

Fästingburna sjukdomar

Det är fler än vi som blir glada när vårens och sommarens värmande solstrålar kikar fram. Nu vaknar fästingarna till liv och med dom kommer det sjukdomar.

Fästingen är en parasit som suger blod för att utvecklas och fortplanta sig.

Den är i sig är inget farligt djur då dess bett oftast även är smärtfritt. Däremot är kan de vara bärare av sjukdomar och här nedan nämner jag dom vanligaste i Sverige.

Olika utvecklingsstadier av fästing

Anaplasmos (kallades innan för Ehrlichios)
Denna sjukdomen orsakas av en bakterie som förökar sig inne i cellerna och angriper en typ av vita blodkroppar. Den påträffades på hund i Sverige första gången under 1980-talet.

Symptom:
Vanliga symptom är feber, trötthet och aptitlöshet. Hunden kan även uppvisa hälta, ledont, stelhet eller vinglighet.
Vid genomgången infektion kan man se fortsatt trötthet och avmagring, vilket troligen beror på sänkt immunförsvar och allmän nedsättning.
Den finns även hundar som är smittade men inte uppvisar några symptom.

Behandling:
Hunden behandlas med antibiotika och brukar tillfriskna. Däremot kan hunden smittas på nytt.

**Borrelia
**Detta är också en bakterie som angriper hunden. Ca 30% av alla fästingar i Sverige bär på denna i sina tarmar. Men för att smitta vid bett måste bakterien först i fästingens bukspottkörtel för att därigenom gå vidare ut i bettet. 

Symptom:
Vanliga symptom är nedsatt allmäntillstånd, feber, bli trött, avmagra, få ömma och stela leder samt hälta som ibland förflyttar sig mellan olika ben. 
Mer ovanliga symptom är neurologiska symptom och oregelbunden hjärtrytm.
Det kan ta 2-5 månader från smittotillfället tills hunden uppvisar symptom.

Behandling:
Hunden behandlas med antibiotika och brukar tillfriskna. Dock kan få bestående eller återkommande symptom som t ex ledinflammation. Vissa hundar drabbas i njurarna och kan då riskera njursvikt.

TBE
Detta är en ovanlig virusinfektion som bara några få procent av fästingar bär på. 

Symptom:
1- 2 Veckor efter smittotillfället kan hunden uppvisa symptom som feber, nedsatt allmäntillstånd, kräkningar och stelhet i nacken. 
Hunden kan även få huvudvärk och det märker man genom att hunden hänger med huvudet eller tar stöd för huvudet.
Detta är en allvarlig sjukdom då den kan orsaka hjärninflammation.

Behandling:
Det finns ingen specifik behandling för detta. Man kan däremot ge understödjande behandling som vätsketerapi och febernedsättande.

Med detta i sin kunskapsbank så uppmuntrar jag alla att försöka hitta ett lämpligt sätt att skydda sin hund mot fästingar.

Författare: Mikaela Wennerberg - MikaTela/sajtvärd hos Dvärgpinscher iFokus

Källor:- scalibor.se- cityvet.se

Annons:
Upp till toppen
Annons: